– Pandemien er i en rolig fase, men det er likevel vedvarende smittespredning med covid-19 i befolkningen, innleder helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune sitt notat i forkant av formannskapsmøtet tirsdag.

Det opplyses at det fortsatt er pågang fra innbyggere om tester og henvendelser på kommunens koronatelefon. Trondheim kommune sitter på rundt 500.000 hurtigtester på lager.

Nedgang

Notatet viser dog at det er en nedgang i antallet som ringer til koronatelefonen. De siste seks ukene, med unntak fra uke 26, har tallet jevnt og trutt vært nedadgående.

Uke Koronatelefon, test Koronatelefon, vaksine Sum Hurtigtest delt ut PCR delt ut PCR innlevert
24 140 219 359 1186 202 236
25 149 221 370 2580 307 320
26 163 261 424 2510 242 264
27 104 291 395 2330 179 204
28 91 311 402 1575 201 173
29 73 189 262 980 112 105
30 57 228 285 1410 91 67

Kilde: Trondheim kommune

– Vi følger med på tallene, avløpsprøver og hvor mange som legges inn på sykehus og institusjoner. Vi får også en følelse av hvor mange som er smittet ut fra hvor mange som henter ut tester, sier smittevernoverlege i Trondheim kommune, Tove Røsstad til Nidaros.

– Totalt sett kan vi se at sommerbølgen er over, med det høyeste smittede i slutten av juni og det høyeste antallet innlagte i sykehus i første del av juli. Det er på hell her og ellers i landet, men fortsatt sirkulerer det noe smitte, fortsetter hun.

Om halvannen uke starter skolene i Trondheim opp etter sommerferien. Røsstad sier det ikke gjøres noe forebyggende i den forbindelse.

– Det er ingen grunn til å tro det er mer utbredt smitte blant barn og unge enn i resten av befolkningen, forklarer smittevernoverlegen.

Vaksinering

Når det kommer til vaksinering, er fjerde dose for personer fra 75 år og oppover i gang. Røsstad opplyser at det er rundt 5.000 personer i denne gruppen som har tatt fjerde dose. Det er omtrent halvparten av de som har tatt tredje dose.

Hun opplyser at det per nå kun er de fra 75 år og oppover som kan bestille seg time, men for 65 år og oppover kan man benytte seg av drop-in på Statens hus.

– Slik det er nå, er det ikke teknisk mulig å bestille for andre aldersgrupper, men det er like rundt hjørnet, sier hun.

Vaksinasjonssenteret på Statens hus tar mellom 800 til 1000 pasienter hver uke. Nå vurderes det om man skal utvide på Statens hus, ta i bruk Ringve skole eller begge etter hvert som vaksineringen oppskaleres til flere grupper.

Testprosjekt

Trondheim kommune med i et testprosjekt i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) der det tas vannprøver fra 12 renseanlegg i Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken.

Vannet testes for viruset.

– Resultatene er foreløpig ikke egnet til å anslå antall til smittede i befolkningen, men indikerer hvorvidt smittetrenden er stigende, synkende eller stabil, skriver helse- og velferdsdirektøren.

Prøvene brukes også til å overvåke mutasjoner som forekommer i BA. 4- og BA. 5-varianten.