Kommunedirektørens anbefaling var ikke å åpne for muligheten til å innføre koronapass nå. Flere parti ønsket imidlertid gå lenger i retning av å kunne ta i bruk koronapass.

Et tilleggsforslag i to punkter fremmet av Ingrid Skjøtskift (H) ble derfor vedtatt. Tilleggsforslaget førte til heftig debatt i bystyret. (Se det konkrete forslaget nederst i artikkelen)

– Frivillighet er en grunnstein i tillitssamfunnet. Men det er mange som rammes mer enn andre, nå blir byrden ekstra tung, sa Skjøtskift under møtet.

– Det brukes påbud og restriksjoner overfor hele befolkningen, mens de som ikke vaksinerer setter både seg selv og andre i fare. Det har samfunnet rett til å beskytte seg mot, påpekte hun videre.

Hun påpekte også at dette er det første tiltaket som har skilt folk i grupper, og at det gir grunn til ettertanke.

Blant dem som var uenig var Ann Karin Larssen (Sp).

– Skyldes den nye nedstengningen uvaksinerte, spurte hun, og fortsatte:

– Hadde det enda vært så enkelt. Men det skyldes liten sykehuskapasitet og politiske beslutninger på nasjonalt nivå, mente hun.

Det vedtatte tilleggsforslaget lyder som følger:

  • Bystyret mener at bruk av koronasertifikat kan ha uheldige sider, blant annet ved at det åpner for en forskjellsbehandling på bakgrunn av helsemessig status. Bystyret understreker likevel at koronasertifikat kan brukes for å lette på ellers inngripende tiltak, jfr covid-19-forskriften §19.
  • Bystyret mener det er viktig at smitteverntiltak oppfattes som rimelige og forholdsmessige. Denne oppfatningen utfordres av at en høy andel uvaksinerte blir alvorlig syke og øker presset på helsevesenet. Det må åpnes for at strenge tiltak, som eksempelvis fører til at arbeidsplasser og virksomheter må stenge ned, skal kunne lettes på gjennom bruk av koronasertifikat.