Angrep politimann - slipper allikevel ubetinget fengsel

DEL

Det var tilbake i desember 2019 at hendelsen oppsto på Solsiden i Trondheim. En politibetjent skulle sette håndjern på en utagerende person.

En kvinne i 30-årene var ikke særlig fornøyd med det. Hun responderte med å dra politibetjenten i armene for å hindre arrestasjonen.

Hun fikk muntlig ordre om å trekke seg unna, men allikevel fortsatte hun. Til slutt både dyttet og slo hun i overkroppen til politibetjenten.

Kvinnen tilsto handlingene sine i Sør-Trøndelag tingrett. Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til 30 dager i fengsel og 15.000 kroner i bot.

– Den klare hovedregel ved vold mot politiet er at det skal idømmes ubetinget fengselsstraff, selv ved mindre grove overtredelser, heter det i rettens bemerkninger.

Kvinnen er enslig forsørger og gjennomfører for tiden skolegang. Det er en av grunnene til at retten gir en dom i formildende retning.

I domsslutningen står det at kvinnen dømmes til 24 dagers betinget fengsel, og en bot på 10.000 kroner.

Domfelte vedtok dommen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken