Tirsdag innkalte Trondheim kommune til ekstraordinært formannskapsmøtet. På sakslista sto to møtepunkter: «Informasjon knyttet til korona» og «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune».

Tidligere i år vedtok formannskapet en ny forskrift som skulle vare ut måneden, men nå er smittesituasjonen i Trondheim – og landet for øvrig, annerledes enn for knappe to uker siden.

Nå har formannskapet bestemt følgende:

Koronatiltakene som videreføres frem til 3. februar:

* Antall begrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

* Bruk av munnbind på kollektivreiser

* Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

* Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking-tjenester etc.

* Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

* Registrering av alle kunder på serveringssteder

* Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage

* Krav om 2 meters avstand mellom deltakere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

* Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Koronatiltakene kommunen letter på:

* Påbudet om hjemmekontor oppheves

* Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Ordinær aktivitet i klubber, lag og foreninger kan gjennomføres.

* Barn og unge kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

* Stevner og andre arrangement som samler deltakere fra ulike områder og organisasjoner må fortsatt utsettes eller avlyses.

* Det åpnes for maksimalt ti personer i publikum på innendørs idrettsarrangement. Om det er fastmonterte seter åpnes det for 200 personer i publikum.

* Det åpnes for maks 200 personer på arrangementer utendørs. Om det er fastmonterte seter utendørs åpnes det for 600 personer i publikum.

* Ungdomsskoler i Trondheim var frem til 18. januar på rødt nivå. Alle ungdomsskoler og skoler med 1-10.trinn drives nå på gult nivå.

I tillegg vedtok formannskapet et nytt punkt:

* Skjenkestopp fra klokken 22.00 på spise- og skjenkesteder

– Kan snu fort

Under formannskapsmøtet var det delte meninger om hvilke tiltak som burde videreformidles og ikke. Og om det, til tross for synkende smittetrend, er for tidlig å lette på tiltakene allerede nå.

De to siste dagene, er det til sammen påvist sju nye smittetilfeller i Trondheim – en klar nedgang fra ukene før.

– Jeg er redd for at vi slipper grepet for tidlig. Dette har vi understreket tidligere å ikke gjøre. Dette kan snu fort, og jeg er redd nye regler vil sende signaler om at vi nå er i ferd med å normaliseres, og derfor ikke er like flinke som de siste ukene, sa Geirmund Lykke (KrF).

– En håndsrekning til næringen

Temaene som ble diskutert på forhånd i formannskapsmøtet, var blant annet skjenkestopp fra klokken 22.00 på spise- og skjenkestedene i Trondheim. I utgangspunktet skulle skjenkestoppen i Trondheim vare ut januar, men mandag ble den nasjonale skjenkestoppen opphevet.

Blant spørsmålene som ble diskutert, var om skjenking av alkohol fram til klokken 22.00, kun skal gjelde i forbindelse med matservering, eller ikke. Det er ennå usikkert hva den nasjonale bestemmelsen sier.

– Vi har ikke diskutert hvordan vi skal forholde oss til det, hvis det ikke blir pålegg fra nasjonalt nivå at skjenking av alkohol kun skal skje i forbindelse med matservering. Dette må vi komme tilbake til, sier Garåsen.

Ingrid Skjøtskift (H) mener lettelser på alkoholservering nå, er en lite god idé.

– Vi kan ikke bare vurdere ett og ett tiltak, men se alt i sammenheng, med fortsatt fokus på sosiale kontakter. Å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Vi er fremdeles inn i en ustabil situasjon, sier Skjøtskift.

Roar Aas (Ap) sier derimot at en myk oppstart av skjenkebestemmelsene ville vært godt for næringslivet.

– For dem som serverer mat, gjerne i kombinasjon med et glass vin eller øl, er dette en håndsrekning, sier Aas.