Aktor: – Ingen tvil om at vi står overfor en sak som er tragisk for alle involverte

Politiet mener at tiltalte har brukt mobiltelefonen i forkant av ulykken, og at dette kan ha gjort tiltalte uoppmerksom. Aktor ber om 30 dager fengsel for tiltalte.