Ansatte i Helseplattformen AS skal bli orientert om avgjørelsen på et allmøte torsdag, skriver Adresseavisen.

Det var tirsdag at nyheten om at St. Olavs hospital hadde sendt en bekymringsmelding til Statsforvalteren om nye problemer med Helseplattformen som skal ha ført til at 16.438 brev fra sykehuset aldri nådde mottakeren.

Ifølge St. Olavs hospital skyldes dette en systemfeil i brevmalene i Helseplattformen.

– Fastlegene har lenge meldt fra om at de mottar færre henvendelser fra sykehuset enn tidligere, sa sykehusdirektør Grethe Aasved.

Under et ekstraordinært styremøte i Helseplattformen AS onsdag kveld, redegjorde Vanvik for feilen.

Nidaros har forsøkt å få en kommentar fra Vanvik selv, kommunikasjonsavdelingen i Helseplattformen ved rådgiver Frode Nikolaisen, og styreleder i Helseplattformen AS, Helge Garåsen, men har ikke fått kommentar fra noen av dem. Garåsen skriver følgende i en SMS til Nidaros: «Jeg kan ikke snakke nå».

Brevavsløringen kommer tre uker etter at Helsetilsynet i en foreløpig rapport konkluderte med at Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter i regionen.