Gå til sidens hovedinnhold

Abid Raja etter Nidaros-sak: – Rystende og sjokkerende lesning

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) mener det er alvorlige funn som har blitt avdekket i forskningen på voldtekt av sårbare kvinner.

– Dette er rystende og sjokkerende lesning. Voldtekt og overgrep er en alvorlig hindring for et likestilt samfunn, og enda verre er det selvsagt når det rammer folk som er i en utsatt situasjon fra før.

Det skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)i en e-post til Nidaros etter å ha lest saken om forskningsgruppen på St. Olavs hospital som har analysert over 200 voldtekter ved å se på informasjon fra både overgrepsmottaket og fra politietterforskningen av de samme voldtektene.

Les også

Gransket 200 voldtekter fra overgrepsmottaket på St. Olav: – Urovekkende

Forskergruppen har blant annet avdekket at 60 prosent av kvinnene som oppsøkte overgrepsmottaket, var i gruppen sårbare kvinner, som enten var psykisk- eller fysisk utviklingshemmede, hadde en psykisk lidelse, slet med alkohol- eller rusproblematikk og/eller var blitt voldtatt tidligere.

Fem prosent av kvinnene som oppsøkte overgrepsmottaket hadde psykisk utviklingshemming.

I tillegg avdekket forskerne at disse sårbare kvinnene fikk voldtektssakene sine mindre grundig etterforsket av politiet. De sårbare kvinnene hadde dobbelt så stor sjanse for å få en mindre grundig etterforskning av saken sin etter anmeldelse, sammenlignet med kvinner som ikke tilhørte gruppen sårbare kvinner, viste forskningen.

Pilotprosjekt der Trondheim er deltagende

Abid Raja mener offentlige myndigheter har et helt spesielt ansvar for å beskytte mennesker i sårbare situasjoner mot overgrep, og at det krever innsats på flere områder, både forebyggende, oppfølgende, ivaretakende, og ved å sørge for at overgrep påtales og straffes.

– For meg som likestillingsminister, er dette noe av det viktigste vi gjør, skriver Raja til Nidaros.

Raja trekker frem prosjektet TryggEst som et konkret tiltak som er med på å skape trygge forhold i livene til mennesker i ulike sårbare situasjoner.

TryggEst

  • TryggEst er en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

  • I perioden 2018-2020 piloteres TryggEst i kommunene Porsanger, Alta, Tromsø, Kristiansund, Trondheim, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge, samt bydelene Ullern og Stovner i Oslo

  • Prosjektet skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.
  • TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet.

– Prosjektet er utviklet for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv, skriver Raja.

Han forteller at erfaringen fra prosjektet etter to år viser at TryggEst bidrar til å bevisstgjøre og legger til rette for at vold og overgrep avdekkes og rapporteres.

– Systemet er hittil prøvd ut i 10 kommuner og bydeler, og fra 2021 er alle landets kommuner invitert til å starte med TryggEst. Verktøyet kommer til å tas i bruk bredere i tiden fremover, skriver Raja.

Flest saker med sårbare eldre kvinner

TryggEst-kommunene fører egen statistikk ut fra 173 bekymringsmeldinger de har mottatt om vold eller overgrep i perioden 2018-2020. Statistikken viser at:

  • Det er flest ofre i kategorien kvinner over 67 år i sakene som TryggEst har håndtert (40 av 173)
  • Kommunene har også kartlagt hvilken type sårbarhet som opptrer hyppigst i sakene de har jobbet med:
  • Den største kategorien av fornærmede var sårbar eldre kvinne (39 av 173 saker)
  • Deretter kommer kvinne med psykiske vansker (21 av 173 saker)
  • Den tredje største kategorien var kvinne med nedsatt fysisk funksjonsevne (21 av 173 saker)
  • Statistikken til TryggEst-kommunene viser at gjerningsperson eller mistenkt er «nåværende partner eller tidligere partner» i flest tilfeller (48 av 173 saker).

Kommentarer til denne saken