60 på sykehus med korona – slik er situasjonen i Trondheim