Den nye nedstengninga tok luften ut av de fleste av oss. Men selv om det er bedrøvelig å igjen jobbe fra hjemmekontor, bør vi minnes på om at det er noen åpenbare lyspunkter, sammenlignet med forrige gang vi var i denne situasjonen.

1. Omikron er mindre farlig enn først antatt

Midt oppi den bedrøvelige nyheten om at omikron-varianten sprer seg mye raskere enn tidligere varianter og at det derfor er fare for overbelastning av sykehusene, viser de første indikasjonene at omikron-smitte faktisk ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom – noe som også gjelder for dem som blir lagt inn på sykehus. Tidlige data fra Steve Biko og Tshwane District Hospital, som ligger i hovedstaden Pretoria i den hardt rammede Gauteng-provinsen, kan i hvert fall åpne for forsiktig optimisme.

Her er det imidlertid viktig å legge inn et forbehold om at immuniteten i Sør-Afrika er relativt høy, i og med at mange er vaksinerte og/eller har hatt covid-19. Man vet med andre ord ikke om selve virusvarianten er mindre farlig for dem som er uvaksinerte, eldre eller med underliggende sykdommer.

Les også

«4 aspekter ved den nye nedstengningen som er komplett ulogiske»

2. Vi har fortsatt kontroll

Selv om smittetallene skyter i været, er det ingenting foreløpig som tyder på at helsevesenet vårt er nær total kollaps. Det kan åpenbart stilles kritiske spørsmål om hvorfor beredskapen – etter 21 måneder med pandemi – fortsatt sliter med kapasitetsproblemer. Ser man forbi dette irritasjonsmomentet, har vi i alle fall ikke havnet der at de med mest kritisk behov ikke får hjelp, slik tilfellet har vært i blant annet Italia og Spania. Steve Biko og Tshwane District Hospital rapporterer også at et overraskende høyt antall pasienter klarer seg med vanlig luft. Omikron-varianten førte til mindre behov for oksygenmaskiner enn tidligere varianter, ifølge Dr. Fareed Abdullah, som er direktør ved Sør-Afrikas medisinske forskningsråd.

Statistikk fra det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer (NICD) i Sør-Afrika viser at antallet covid-pasienter som legges inn på sykehus, nærmer seg samme nivå som det gjorde tre uker inn i smittebølgen forårsaket av delta-varianten. Det er også klart lavere andel som ender på intensivavdelingen (i underkant av 10 prosent ved omikron mot i overkant av 20 prosent for delta). Antallet alvorlige syke som trenger tilførsel av oksygen er på kun to prosent ved omikron, mot tolv prosent for delta-varianten.

3. Kompensasjonsordningen vil nok en gang komme oss til unnsetning

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at kompensasjonsordningen for næringslivet skal gjeninnføres med noen justeringer, og at én milliard kroner ekstra vil bli satt av til den kommunale kompensasjonsordningen. Dette hjelper fortsatt ikke dem som akkurat har startet opp, men berger en del fra nedleggelse. Det verste skrekkscenariet – at man gjeninnførte «meteren» uten kompensasjon – slo i alle fall ikke til. Dette kan bety at vi faktisk har kulturarrangører og utesteder å vende tilbake til, når denne pesten en gang gir seg.

Les også

«Tom for argumenter? Ikke no’ problem – bare dra Holocaust-kortet»

4. Du som er vaksinert eller har hatt korona kan føle deg tryggere

Foreløpige funn tyder på at Pfizer-vaksinen kun gir delvis beskyttelse, ifølge Africa Health Research Institute. Det er imidlertid mye som tyder på at vaksine gir en viss grad av beskyttelse, og også et mindre alvorlig sykdomsforløp. Studien viste at blod fra folk som hadde fått to vaksinedoser eller tidligere hadde vært smittet i hovedsak var i stand til å nøytralisere varianten, noe som antyder at «booster»-doser av vaksinen vil kunne hjelpe mot å bli smittet.

26. oktober slo World Health Organization fast at det var ingen funn som pekte i retning av at man trengte noen ny vaksine som var spesielt designet for å takle omikron og dets mange mutasjoner.

Et forbehold er også på sin plass her. Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og forsker på immunologi, Anne Spurkland, sier til VG at funnene fra Sør-Afrika kan være en god nyhet, særlig for dem som har en grad av immunitet. Hun advarer imidlertid: «Dersom man ikke har vært smittet, og ikke har tatt vaksinen ennå, så kan man ikke føle seg trygg på mildt sykdomsforløp».

Les også

«Hva gjør vi med Titanic-passasjerer som nekter å gå i livbåtene?»

5. Omikronvarianten kan være begynnelsen på slutten for koronaviruset

Den kanskje gledeligste meldinga fra vitenskapelig hold var det imidlertid seniorforsker Gunnveig Grødeland som kom med. Hun mente at omikron ikke er undergangen alle fryktet, men kanskje til og med kan vise seg å være slutten på pandemien.

«En koronavariant som smitter raskere og gir mildere sykdom er det beste vi kan håpe på», sa hun til Stavanger Aftenblad tirsdag. Uttalelsen bør vektlegges, i og med at Grødeland er leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Gruppen har startet med undersøkelser av den nye mutasjonen og skal blant annet prøve å finne ut hvordan varianten påvirker risikogruppene, og hvordan vaksinen beskytter mot den. Foreløpige konklusjoner er i alle fall oppløftende. «Koronaviruset vil nok bli likestilt influensaviruset i alvorlighetsgrad. Det vil alltid være til stede, men typisk kun gi mild sykdom. Slik det ser ut nå, er en slik mutasjon veien ut av pandemien, sier hun.

Der vi – kanskje litt naivt – trodde at vi kunne bli kvitt covid-19 en gang for alle, har vi i stedet fått noe vi i alle fall vil kunne leve godt med. En mutasjon som gir mildere sykdom og raskere smitte kan være et tegn på en koronavariant som vil være kompatibel med et samfunn uten restriksjoner.

La oss for Guds skyld håpe at hun har rett!