4535 avvik med elbusser avslører: På denne ruten er det 13 forsinkelser eller innstillinger hver dag

Hver dag er det i snitt 20 avvik på Trondheims elbusser. Ruten som går mellom Dragvoll og Marienborg er en klar versting.