Gå til sidens hovedinnhold

16 ansatte i kommunen varslet - nå tas det grep

Gjorde undersøkelser etter at ansatte ved en av BOA-enhetene i kommunen sendte inn klager. Dette fant kommunen.

Trondheim kommune har over en tid arbeidet med en sak som har blitt varslet av medarbeidere om det psykososiale arbeidsmiljøet på en av enhetene for bo- og aktivitetstilbud (BOA) i Trondheim kommune.

- Kommunens undersøkelser i denne saken konkluderer med at ingen er utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden ifølge arbeidsmiljølovens (AML) bestemmelser, skriver kommunen i en pressemelding.

- Vi ønsker at medarbeidere skal si ifra hvis de opplever at de har et utilfredsstillende arbeidsmiljø, og vil håndtere alle tilbakemeldinger og varsler skikkelig. De kan være grunnlag for både ønskede og nødvendige forbedringer.

Gjør grep

Selv om undersøkelsen viser at det ikke har vært brudd på arbeidsmiljøloven som tilsier et uforsvarlig arbeidsmiljø, så ser arbeidsgiver likevel at det har vært utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. Det har kommunen allerede tatt tak i, og skal jobbe videre med, melder de.

16 ansatte har sendt inn klager i den aktuelle saken.

- Behandlingen av varselet er håndtert av personaltjenesten i henhold til interne retningslinjer for saksbehandling ved varslinger på arbeidsmiljø. Konklusjonen er at det ikke har vært brudd på AML. Arbeidsgiver ser likevel at enkelte ansatte har opplevd utfordringer i sitt psykososiale arbeidsmiljø. Det er laget en tiltaksplan for å jobbe med bygge opp et godt arbeidsmiljø ved de berørte avdelingene i enheten. Eksterne krefter vil bistå i dette arbeidet, skriver kommunen.

Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud har vært involvert i saken, og i de tiltakene som er iverksatt for å bedre arbeidsmiljøet ved enheten.

Kommentarer til denne saken